Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Firecom

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Firecom

Niet alleen financiële overwegingen, druk van buitenaf of overheidsbeleid spelen een rol bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen Firecom. Wij willen verantwoordelijkheid nemen voor wat we doen en voor wat we achterlaten op aarde. Door middel van maatschappelijk verantwoord ondernemen willen wij een steentje bijdragen aan de maatschappij, op een prettigere manier omgaan met ons personeel en het milieu zo min mogelijk te belasten. 

Zodoende is er in augustus 2018 besloten om de mogelijkheden te onderzoeken en haalbare maatregelen meteen door te voeren. Op dat moment is besloten om gewoon te beginnen. Bijsturen op basis van vergaard inzicht kan altijd nog. Tot nu toe zijn de volgende maatregelen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen doorgevoerd:

Cashback actie

Jarenlang heeft de focus binnen Firecom gelegen op de verkoop en onderhoud. Omdat wij duurzaamheid belangrijk vinden ligt onze focus nu ook op de afvoer van oude portofoons en alarmontvangers. De tijd van spullen maken, gebruiken en vervolgens weggooien en verbranden is voorbij. Nederland werkt hard om in 2050 een economie zonder afval te zijn: een circulaire economie. Daarom nemen wij de verantwoordelijkheid en het initiatief om ook in ons bedrijf de cirkel rond maken.

Oude portofoons en alarmontvangers kunnen kosteloos naar ons worden verzonden zodat wij deze op milieuvriendelijk wijze kunnen afvoeren. Het is van essentieel belang dat de afvoer op de minst belastende manier voor het milieu gebeurt aangezien klimaatverandering werkelijkheid aan het worden is. Zodoende is de focus binnen Firecom komen te liggen op manieren waarop wij als onderneming onze impact zo klein mogelijk kunnen maken. Het versturen van de portofoons naar ons is uiteraard gratis. De verzending naar ons kan op twee manieren plaatsvinden.

De eerste manier is de oud-voor-nieuw regeling. Dit houdt in dat klanten oude producten kunnen inleveren bij de aankoop van nieuwe producten. Bij de bestelling wordt een retourdoos en label meegeleverd waarin de oude producten naar ons kunnen worden verzonden. Bij binnenkomst wordt de waarde van de producten bepaald. Klanten hebben de optie om dit geld terug overgemaakt te krijgen of te storten aan een goed doel.

Het is ook mogelijk dat mensen geen bestelling doen bij ons maar toch oude portofoons en alarmontvangers naar ons willen verzenden zodat wij deze kunnen recyclen. Deze oud-voor-niets-regeling is uiteraard ook gratis mogelijk omdat wij het erg belangrijk vinden dat de oude portofoons op de juiste en minst belastende manier voor het milieu worden verwerkt. Mochten er financiële opbrengsten uit deze cashback volgen zullen wij dit overmaken naar een goed doel.

CO2 compensatieplan

Een CO2 compensatieplan is een programma waarmee een organisatie of individu hun bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen (voornamelijk CO2) kan compenseren door middel van investeringen in projecten die de emissie van deze gassen verminderen. Dit kan bijvoorbeeld door investering in hernieuwbare energieprojecten, efficiëntieprojecten of het beschermen van bossen. Dit is een manier om de effecten van de eigen CO2-uitstoot te verminderen en bij te dragen aan de strijd tegen klimaatverandering.

Ga naar ons CO2 compensatieplan

Schoonmaak

Een schone en fijne werkplek vinden wij erg belangrijk voor ons personeel. Zodoende wordt het gehele pand eens per week grondig en klimaatbewust gereinigd. Doordat er klimaatbewust schoongemaakt wordt is er sprake van minder CO2-uitstoot. Zo is er voor gekozen om het pand van Firecom wekelijks te laten reinigen door een lokale onderneming. Hierdoor wordt de economie lokaal gestimuleerd en worden ook minder kilometers gemaakt door de schoonmakers om bij het pand te komen. 

Daarnaast wordt er overdag schoongemaakt in plaats van s’avonds zodat de lampen en het klimaatsysteem niet een paar uur extra hoeven aan te staan of te werken. Hierdoor wordt ook CO2-uitstoot bespaard. Tot slot wordt er alleen gebruik gemaakt van biologische afbreekbare reinigingsmiddelen om de impact op het milieu zo klein mogelijk te houden.

Papierverbruik

Binnen Firecom proberen we zoveel mogelijk te digitaliseren om ons papierverbruik zoveel mogelijk te reduceren. Zo worden offertes alleen nog maar per email verzonden in plaats van op papier. Daarbij wordt uiteraard ook rekening gehouden met de privacy van al onze klanten. Wij voldoen namelijk ook aan de Europese privacywetgeving die is ingevoerd in 2018. Daarnaast is er overgestapt op gerecycled en ongebleekt A4 papier. Dit papier is gemaakt van 100% gerecycled papier en karton afval. Ons doel is om om zo min mogelijk papier te verbruiken maar helaas is het op dit moment nog niet mogelijk om helemaal geen papier te verbruiken. Wel gaan wij zo zuinig mogelijk om met ons papier om ons verbruik zo laag mogelijk te houden.

Om de impact van ons verbruik zo laag mogelijk te maken hebben wij zodoende voor het gerecyclede ongebleekte papier gekozen. Mocht het in de toekomst mogelijk worden om geen papier meer te gebruiken, dan doen wij dit zeker! 

Energie- en waterverbruik

Airconditioning: Om de temperatuur van het kantoor voor onze medewerkers zo optimaal mogelijk te laten zijn hebben wij een airconditioning. Daarnaast beschikken alle ramen over zonwering zodat er in de zomer zoveel mogelijk warmte buiten wordt gehouden. Tevens heeft dit ook een positief effect op het energieverbruik van de airconditioning.  Verlichting: Voorheen kwam het vaak voor dat in bepaalde ruimten vaak onnodig licht brandde. Dit is absoluut onnodig indien dit niet noodzakelijk is. Zodoende is er voor gekozen om het gehele pand te voorzien van milieuvriendelijke led-verlichting in combinatie met bewegingssensoren. Het is nu mogelijk op de verlichting af te stemmen op de aanwezigheid en de behoefte van het personeel. Hierdoor branden de lampen niet meer de hele dag, maar alleen wanneer dit noodzakelijk is. Ook wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van daglicht. Het gehele pand is voorzien van dubbelglas waardoor er ook veel daglicht binnenkomt. Kantoor: Onze pc’s en andere apparaten staan zo goed als constant aan gedurende werkdagen. Echter, is dit noodzakelijk om ons werk uit te kunnen voeren. Er wordt opgelet dat apparaten altijd uitgezet worden na werktijd. Ook wordt er bij de aanschaf van nieuwe kantoorartikelen gelet op het stroomverbruik.  Zonnepanelen: In de zeer nabije toekomst willen wij ons gehele dag vol gaan leggen met zonnepanelen zodat Firecom op het gebied van stroomvoorziening zoveel mogelijk zelfvoorzienend kan gaan worden. De overige stroom die Firecom gebruikt moet voortkomen uit duurzaam hernieuwbare energiebronnen.  Toilet: In ons pand zijn meerdere toiletten aanwezig. Voor het doorspoelen is een behoorlijke hoeveelheid water nodig. Omdat wij ons waterverbruik zo laag mogelijk willen houden hebben wij een kleiner reservoir, een diafluxbediening en een spoelonderbreker. Deze maatregelen zijn doorgevoerd zodat tijdens elke spoelbeurt zo min mogelijk water wordt verbruikt. Ook wordt er uitsluitend gebruik gemaakt van eco-toiletpapier! Keuken: Onze kantine beschikt over een keuken zodat medewerkers zo eenvoudig mogelijk een gezonde lunch voor zichzelf kunnen bereiden. In de keuken hebben wij zowel een kraan als een vaatwasser die water verbruikt. Om het waterverbruik zo laag mogelijk te houden hebben wij een waterbesparende kraan en draait de vaatwasser op ECO-stand als deze helemaal gevuld is. 

Wij gebruik GEEN gas.

Duurzame samenwerking

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent ook dat wij een duurzame partner willen zijn. Om die reden hanteren we een reële betalingstermijn en respecteren wij ook de termijnen die onze leveranciers hanteren. Wij willen bekend staan als een betrouwbare partner, leverancier, klant en werkgever. Dit doen wij door daadwerkelijk waar te maken wat wij wij beloven. Daarnaast proberen wij zo innovatief mogelijk te ondernemen door zoveel mogelijk out of the box te denken. Daarbij proberen wij zoveel mogelijk lange termijn te denken in plaats van korte termijn waarbij rekening gehouden wordt met people, planet en profit. 

Afval

Helaas is afval niet te voorkomen. Indien dit mogelijk had geweest dan hadden wij ons hier zeker hard voor gemaakt. Onze focus ligt daarom op het strikt scheiden van ons bedrijfsafval. Papier & karton, plastic, glas, blik, batterijen, groente & fruit afval worden strikt gescheiden bij ons. Hierdoor is ons overig bedrijfsaval nihil. Al ons afval wordt verder verwerkt door erkende afvalbedrijven met als uitzondering ons papier en karton. 

Het meeste afval binnen Firecom is het papier en karton. Papier en karton wordt twee keer per week bij ons opgehaald door een lokale organisatie. Zij verzamelen het papier en karton in een container die zij vervolgens aanbieden aan een afvalverwerker. Deze organisatie genereert hiermee inkomsten die zij besteden aan het welzijn van de senioren in de gemeente Krimpenerwaard. Zo worden er bijvoorbeeld activiteiten ondersteund met deze inkomsten die eenzaamheid tegengaan, mantelzorgers ondersteunen, clienten naar het ziekenhuis vervoeren etc. 

Verzending van producten

Een grote impact op het milieu hebben wij door het verbruik van verpakkingsmaterialen. Op de webshop van Firecom worden dagelijks producten besteld die wij per pakketpost naar de klanten verzenden. Om ervoor te zorgen dat de producten netjes aankomen bij de klanten wordt er verpakkingsmateriaal gebruikt zoals plastic zendzakjes en verschillende maten kartonnen dozen. Om de impact die de verpakkingsmaterialen hebben te verlagen worden zoveel mogelijk dozen van onze leveranciers hergebruikt, gerecyclede dozen ingekocht en zo weinig mogelijk lucht te verzenden. 

Daarnaast vragen wij onze klanten om de verpakkingsmaterialen die zij toegestuurd hebben gekregen te recyclen. Dit kunnen zij eenvoudig doen door de plastic zendzakjes aan te bieden bij het plastic afval en de kartonnen dozen  aan te bieden bij het oud papier. De dozen kunnen ook opnieuw gebruikt worden om producten te verzenden aangezien deze vaak nog makkelijk bruikbaar zijn na één keer gebruik. De tape die wij gebruiken is helaas nog steeds niet recyclebaar. Hopelijk komen er in de toekomst alternatieven waardoor de tape ook recyclebaar wordt. 

Duurzaamheid van onze leveranciers

Aangezien de meeste producten die wij verkopen niet door ons zelf worden geproduceerd, zijn wij ons ervan bewust dat onze grooste impact niet bij ons zelf ligt maar bij onze producenten. Desondanks willen wij er alles aan doen om de impact zo klein mogelijk te maken. Een onderdeel van het maatschappelijk verantwoord ondernemen is transparantie. Daarom willen wij openheid gegeven over de activiteiten die onze producenten nemen:  Onze grootste leveranciers zijn Kenwood en Motorola. Bent u benieuwd naar welke activiteiten zij ondernemen rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen, kijk dan op de volgende websites: 

 • https://www.jvckenwood.com/en/sustainability/vision/
 • https://www.jvckenwood.com/en/ir/library/annual/
 • https://www.motorolasolutions.com/en_us/about/company-overview/corporate-responsibility/operations.html
 • https://www.motorolasolutions.com/content/dam/msi/docs/about-us/cr/2017-corporate-responsibility-report.pdf

Een deel van onze producten laten wij zelf produceren door erkende bedrijven. Hierbij wordt rekening gehouden met de maatschappelijk verantwoorde activiteiten van de producent. 

Groen woon-werkverkeer

Op dit moment heeft Firecom een aantal bedrijfsauto’s rondrijden. Niet alle auto’s van het wagenpark hebben momenteel een energielabel A of B. Omdat wij dit wel erg belangrijk vinden is ons aankoopbeleid van nieuwe bedrijfswagens aangepast. Bij de aankoop van nieuwe bedrijfswagens wordt er nadrukkelijk gelet op het energielabel van de auto. Een nieuwe bedrijfswagen moet energielabel A of B hebben. In de toekomst zijn wij graag dat ons gehele wagenpark energieneutraal is. Echter is dat nog niet mogelijk omdat de actieradius van betaalbare elektrische auto’s nog niet groot genoeg. 

De bandenspanning van het wagenpark wordt regelmatig gecheckt. Een juiste bandenspanning kan er namelijk voor zorgen dat er zo’n 2% tot 5% brandstof wordt bespaard. Zodoende wordt de bandenspanning van ons wagenpark met enige regelmaat nagekeken. 

Daarnaast wordt er gestimuleerd dat medewerkers van Firecom met de fiets naar het werk moeten komen. Verplaatsing met de fiets veroorzaakt geen uitstoot broeikasgassen, is gezond voor lichaam en geest en is daarnaast ook nog eens een goedkoop vervoersalternatief. 

Naast de verkoop met advies van producten doen wij ook het onderhoud en het oplossen van problemen. Vaak wordt er automatisch vastgezet dat medewerkers van ons op locatie langskomen. Aangezien daarvoor kilometers gemaakt worden die zorgen voor extra uitstoot wordt er een noodzakelijkheidsbeleid aangehouden. Onze medewerkers komen graag langs indien de klant dit wenst of het noodzakelijk is maar indien het niet nodig is proberen wij dit zo vaak mogelijk te doen met conference calling. Hierbij krijgt de klant nog steeds de assistentie van onze medewerkers maar op een andere manier. Zo kunt u hen spreken via de telefoon, via Skype of worden bijvoorbeeld persoonlijke filmpjes gemaakt over hoe de producten werken. 

Tot slot wordt er bij de planning zoveel mogelijk rekening gehouden met het bundelen van afspraken. Indien afspraken gebundeld kunnen worden zodat dit dat vervoerskilometers worden bespaard, wat uiteindelijk zorgt voor een lagere uitstoot van CO2. 

Bijdrage leveren aan CO2- Compensatie projecten

Nog niet te reduceren broeikasgassen van bijvoorbeeld vervoer op de weg en productie van producten, kan met behulp van compensatieprojecten worden geneutraliseerd. Door het restant aan veroorzaakte broeikasgassen te compenseren nemen wij 100% verantwoordelijkheid voor de eigen uitstoot en wordt een bijdrage geleverd aan het tegengaan van klimaatverandering. Dit doen wij door een deel van onze winst te schenken aan goede doelen die bijdragen aan een betere wereld. 

Maatschappelijke betrokkenheid

Firecom is zowel actief binnen de business to business markt als de business to consumer markt. Ondanks dat onze voornaamste bedrijfsactiviteiten plaatsvinden binnen de business to business markt vinden wij het erg belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn. Ons bedrijf is gevestigd in de maatschappij. Daarom willen wij als bedrijf ook betrokken zijn bij de maatschappij. Dit doen wij onder andere door het aanbieden van meewerk-stages en afstudeerstages aan studenten van zowel het Mbo, Hbo als de universiteit. Projectgroepen zijn ook welkom om projecten uit te voeren bij Firecom. Ook sponsoren wij diverse verenigingen, scholen en evenementen, voornamelijk op maatschappelijk gebied in de eigen buurt. Tot slot wordt er jaarlijks ook vrijwilligerswerk gedaan door de medewerkers van Firecom. 

Vitaliteit van onze medewerkers

De vitaliteit van de werknemers van Firecom is erg belangrijk omdat de medewerkers de ruggengraat van de onderneming zijn. Op verschillende manieren wordt er daarom gestimuleerd dat de medewerkers vitaal blijven/ worden. Ons beleid rondom de vitaliteit van de werknemers is gebaseerd op het BRAVO (bewegen, roken, alcohol, voeding, ontspanning) principe. De medewerkers hebben onder andere ergonomische werkplekken, inspraak in hun planning, worden betrokken bij beleidvorming om draagvlak te creëren, een werkplek met voldoende licht, lucht en ruimte en tot slot worden medewerkers tijdens het weekeinde en vakantie zoveel mogelijk met rust gelaten. Daarnaast wordt de vitaliteit van de werknemers gestimuleerd door:

 • Het stimuleren van een gezonde leefstijl. Een gezonde leefstijl wordt gestimuleerd door het aanbieden van fruit op het werk, wandelen tijdens de lunchpauze, waterkoeler verder wegzetten zodat personeelsleden meer moeten lopen etc.
 • Het beperken van de werkstress. Dit wordt gedaan door zo spoedig mogelijk de signalen van werkstress te herkennen en op dat moment gelijk in te grijpen voordat collega’s met stressklachten of zelfs een burn-out thuis komen te zitten.
 • Het praten met de werknemers. Dit wordt minmaal één keer per jaar gedaan in het functioneringsgesprek maar daarnaast ook wel eens zomaar.
 • Er wordt regelmatig met medewerkers gepraat over hun wensen en verwachtingen en ‘hoe het nu gaat’ zodat signalen sneller opgepikt worden en medewerkers zich gehoord voelen.Het zorgen voor een goede werksfeer. Een goede band met collega’s vergroot het werkplezier en heeft een positief effect op de productiviteit. Zodoende worden er regelmatig uitjes georganiseerd zoals een barbecue, een jaarlijkse citytrip etc.
 • Het zorgen voor uitdaging en afwisseling. Medewerkers worden uitgedaagd om zichzelf te blijven ontwikkelen en er worden mogelijkheden aangeboden in de vorm van opleidingen en/of uitbreiding van het takenpakker. 
 • Mogelijkheid om 20 uur per jaar te besteden aan vrijwilligerswerk
 • Sportcompensatieplan
 • Fiets van de zaak

Wij hopen met ons maatschappelijk verantwoord ondernemen beleid een bijdrage te leveren aan de wereld van morgen ook al kunnen wij als onderneming alleen niet een hele grote verandering te weeg brengen. 

Desondanks gaan wij ervoor en zijn wij ervan overtuigd dat onze maatregelen wel degelijk een impact gaan hebben. Wij stimuleren onze klanten, leveranciers, werknemers en andere samenwerkingspartners om over deze ideologie na te denken en deze ook te gaan toepassen binnen de bedrijfsvoering, want samen krijgen we meer van elkaar dan alleen!