ISO 9001, ISO27001 en ISO14001 certificering

ISO9001, ISO27001 en ISO1400

Het beleid van Firecom B.V. is erop gericht om zo goed mogelijk te voldoen aan de eisen en behoeften van haar stakeholders. Om een goede balans tussen de belangen van alle stakeholders te creëren is ons managementsysteem voor informatiebeveiliging en kwaliteitsverbetering van onze producten en diensten verankerd in de normen ISO 27001:2017 , ISO 9001:2015 en ISO14001:2015  

Kwaliteitssysteem

  Een goed functionerend managementsysteem is een waardevol hulpmiddel. Het geeft structuur en overzicht bij alle primaire en ondersteunende processen, maar ook bij het beheersen van risico’s. De betrokkenheid en professionaliteit van de directie en medewerkers bij het invoeren en onderhouden van het managementsysteem is daarbij van wezenlijk belang.   We bereiken onze informatiebeveiligings- en kwaliteitsdoelstellingen door:  

 • een voor de organisatie passend kwaliteits- en informatiebeveiligingsbeleid te ontwikkelen en dit beleid kenbaar en begrijpelijk te maken binnen de organisatie;
 • het bieden van een raamwerk voor het bepalen van kwaliteits- en informatiebeveiligingsdoelstellingen en deze continu verbeteren;
 • het continu bewaken en optimaliseren van de klanttevredenheid, informatiebeveiliging, veiligheid en het welzijn van medewerkers;
 • te communiceren met stakeholders;
 • het vastleggen van verantwoordelijkheden, bevoegdheden, procedures en werkwijzen;
 • het continu bewaken en verbeteren van processen;
 • het vergroten van de kennis en vaardigheden door medewerkers te trainen en/of op te leiden;
 • het bevorderen van een hoog informatiebeveiligings- en kwaliteitsbewustzijn bij medewerkers;
 • het beschikbaar stellen van middelen die nodig zijn voor het onderhouden en continu verbeteren van het managementsysteem;
 • het blijven voldoen aan de eisen die worden gesteld vanuit wet- en regelgeving;
 • het managementsysteem te onderhouden dat voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in de norm NEN-ISO-27001:2017 en NEN-ISO-9001:2015

Firecom B.V. houdt haar medewerkers van dit beleid en de daaruit volgende afspraken op de hoogte. Zij ziet toe op de uitvoering van dit beleid en stuurt waar nodig bij. De doelstellingen en KPI’s worden proactief gemonitord, geëvalueerd en direct bijgestuurd waar nodig tijdens de diverse overleggen.  

Kernwaarden

  De kernwaarden van Firecom zijn:  

 • Eerlijk
 • Betrouwbaar
 • Snel

Het personeel zal deze kernwaarden uitdragen tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden. Beslissingen maken we op basis van deze kernwaarden. Verbeteringen komen tot stand door te luisteren naar:  

 • Klanten
 • Personeel
 • Leveranciers
 • Andere belanghebbenden

Van iedere medewerker wordt verwacht dat hij de activiteiten volgens het organisatiehandboek uitvoert en een actieve bijdrage levert aan de uitvoering van dit beleid. Om gestructureerd aan kwaliteitszaken te werken en deze waar mogelijk te verbeteren, worden jaarlijks tijdens de directiebeoordeling doelstellingen opgesteld. De directeur zal erop toezien dat elke werknemer bekend is met dit beleid en hiernaar werkt.