ISO 9001 certificering

De directeur van Firecom zal bij het voorbereiden en uitvoeren van het algemeen ondernemings¬beleid, het beleid mede richten op een organisatie waarin kwaliteit hoog in het vaandel staat. Kwaliteit is voor ons synoniem met klanttevredenheid, de klant en al zijn wensen staan bij ons vanzelfsprekend centraal. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met eisen en wensen van andere belanghebbenden en speelt de organisatie in op externe en interne kansen en bedreigingen.

Kwaliteitssysteem

Om een en ander gestalte te geven en voor eenieder aantoonbaar te maken kiezen wij ervoor om het kwaliteitssysteem te laten certificeren volgens de ISO 9001:2015. Uitgangspunt is tenminste te voldoen aan de eisen van de stakeholders en de geldende wetgeving.

De ISO 9001:2015 scope van Firecom is: het leveren, onderhouden en installeren van snelle en betrouwbare missie-kritische alarmering- en communicatiesystemen.

Door de organisatie zal gestreefd worden naar de continue verbetering van kwaliteit. Daartoe wordt regelmatig het organisatiesysteem getoetst door middel van audits. Op basis van de bevindingen zal periodiek een activiteitenplan worden opgesteld waarin de doelstellingen zijn opgenomen. Een managementreview zal plaatsvinden door de directeur.

Kernwaarden

De kernwaarden van Firecom zijn:
• Eerlijk
• Betrouwbaar
• Snel

Het personeel zal deze kernwaarden uitdragen tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden. Beslissingen maken we op basis van deze kernwaarden.

Verbeteringen komen tot stand door te luisteren naar:
• Klanten
• Personeel
• Leveranciers
• Andere belanghebbenden

Van iedere medewerker wordt verwacht dat hij de activiteiten volgens het organisatiehandboek uitvoert en een actieve bijdrage levert aan de uitvoering van dit beleid.

Om gestructureerd aan kwaliteitszaken te werken en deze waar mogelijk te verbeteren, worden jaarlijks tijdens de directiebeoordeling doelstellingen opgesteld.

De directeur zal erop toezien dat elke werknemer bekend is met dit beleid en hiernaar werkt.