Referenties


Referenties

Sinds onze oprichting in 2006, hebben we vele bedrijven voorzien van snelle en betrouwbare alarmerings- en communicatieapparatuur. We hebben ruim vijfhonderd oproepsystemen en duizenden portofoons geleverd aan bedrijfshulpverlening, retail, zorg, industrie, bouw en onderwijs.

Onderstaand een greep uit ons klantenbestand.

Belastingdienst
Douane Schiphol
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Ministerie van Defensie
Waterschap Hunze en Aas
Waterschap Rijn en IJssel
Wetterskip Fryslân
Domein Wonen
Expert Brandbeveiliging
Eurotrade
Goudse Verzekering
IVM Werkveilig
Intertrust Group
KIWA Rijswijk
Pre-Mervo
Reuma Revalidatie Rotterdam
RIBW
Sociale Verzekeringsbank
Vreugdenhil Berging
Wim Bosman
Edison College
Nova College
ROC ID College
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Amsterdam
Gemeente Bergen
Gemeente Enkhuizen
Gemeente Emmen
Gemeente Gennep
Gemeente Midden Delftland
Gemeente Rijnwoude
Gemeente Sluis
Gemeente Zandvoort
Rijk Zwaan
Vetus
BMW Nederland
Bosch
Fikszo
Fujitsu
IHC Merwede
Koni
Koopman International
Oliebron
Parker
Rentokil Initial
Xycarb Ceramics B.V
Delifrance
Euromarkt
Huuskes
Brandweer Almelo
Brandweer Hollands-Midden
Falck BHV
Hulpverleningsdienst Twente
Politie Gooi- en Vechtstreek
Politie Rotterdam-Rijnmond
Politiezone Hano (België)
Veiligheidsregio Hollands-Midden
Veiligheidsregio Twente
VieCuri Medisch Centrum
Nutricia
Smilde Foods
Rabobank Noord-Holland
Efectis TNO
Heinz Nederland
Muziektheater Amsterdam
Nederland Forensisch Instituut